24 ივლისს 11 საათზე საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა.

       22 ივლისს ჩატარდა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა. დღის წესრიგით განხილული იყო  2014 წლის დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფარაქციების, კომისიების და ბიუროს შექმნა.

ვრცლად

   2014 წლის 14 ივლისს ჩატარდა ახლადარჩეული საკრებულოს პირველი სხდომა.

  სხდომა 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შესახებ ინფორმაციის გაცნობით გახსნა დედოფლისწყაროს 14 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით ბუჩუკურმა. მან დამსწრეთ წარუდგინაარჩევნებში გამარჯვებული მუნიციპალიტეტის გამგებელი  ნიკოლოზ ჯანიაშვილი.

  საკრებულოს პირველ სხდომას უხუცესი წევრი ნოდარ გოგილაშვილი უძღვებოდა. სხდომას ესწრებოდა ახლადარჩეული მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სრული შემადგენლობა- 27 წევრი.

ვრცლად

 • 1. მაია გოცირიძე
 • 2. ფრიდონ დოჩია
 • 3. თამარ გაგნიძე
 • 4. ნინო მაჩურიშვილი
 • 5. გიორგი მჭედლიშვილი
 • 6. ირაკლი ოქროპირიძე
 • 7. თეა ციცხვაია
 • 8. ნუკრი ბაკაშვილი
 • 9. მურად ცინცაძე
 • 10. ნიკოლოზ ჯანიაშვილი
 • 11. ლალი ჯანიკაშვილი
 • 12. დავით ყარაგვეზაშვილი
 • 13. ჯიმი კეკელაშვილი
 • 14. მერი შუბითიძე

1380865704 auction     აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის შემდეგი ქონება: ავტომობილები: „ტოიოტა ფორანერი“ სახ. №IYI -986, „მერსედეს ბენცი” –E-280 სახ.№ VGV-809, “ინფინიტი QX4”, სახ.№XXL-046, “ოპელ ვექტრა” სახ. № YXY-273

 

 

ვრცლად

 • კონკურსში მონაწილეობის მსურველი კანდიდატი   სავალდებულოა   იყოს      25 წლის ასაკს ზემოთ, ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მაინც, პროფესიული კვალიფიკაციის შესაბამისი მენეჯერული  უნარები და საჯარო ან კერძო სამსახურში მუშაობის  არანაკლებ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

      დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობრივი სარგოა 2360 (ორიათას სამას სამოცი) ლარი

ვრცლად